लाखो लोक दमले पण या फोटोत सापडल नाही L, दम असेल तर दाखवा शोधून

या फोटोतील T च्या गर्दीत L शोधण्याच्या प्रयत्नात दमून जाल.

या फोटोत सगळीकडे तुम्हाला T च दिसत असेल.

लाखो लोक या फोटोतून L शोधू शकले नाहीत.

फक्त 7 सेकंदात L शोधन खूपच अवघड काम आहे.

तुम्हीपण प्रयत्न करून बघा तुम्हाला L कुठ सापडतय का.

खूपच तीक्ष्ण असेल नजर तरच तुम्हाला सापडेल L.

हे पाहा, इथ आहे L.